LVR Flote

Komanda

Komanda

LVR Flote komandu veido 113 pieredzējuši savas jomas speciālisti.

Organizatoriskā struktūra

LVR Flote struktūru pamatā veido tehniskās nodaļas un kuģu apkalpes. Nodaļu vadību un atbalsta funkcijas nodrošina administrācija.

struktura-lv-final-SVG

Atalgojuma politika

SIA “LVR Flote” atalgojuma politikas pamatuzdevums ir piesaistīt kvalificētus un profesionālus darbiniekus, motivēt un noturēt esošos darbiniekus, kā arī sekmēt kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu.

Informācija par valdes locekļa atalgojumu

Saskaņā ar Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta 4. daļu mēneša atlīdzību valdes loceklim nosaka, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

LVR Flote vērtīgākais resurss ir darbinieku profesionālā kompetence un ilggadējā darba pieredze ostā

This site is registered on wpml.org as a development site.