LVR Flote

Jaunumi

SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” kļūst par SIA “LVR Flote”

Mērķtiecīgi realizējot savu attīstības stratēģiju ostu tehnisko pakalpojumu sniedzējs SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” maina nosaukumu uz SIA “LVR Flote”.

Sākot ar 2022.gadu uzņēmumam ir sācies jauns plānošanas periods atbilstoši 2021.gada nogalē apstiprinātajai vidēja termiņa darbības stratēģijai 2022.-2026.gadam. Līdztekus vietējām pārmaiņām ostu sistēmā 2022.gads ir nesis klāt pasaules mēroga izaicinājumus, tāpēc šis ir laiks, kad ir īpaši svarīgi stiprināt ne tikai savu vietu Latvijas ostu sistēmā, bet arī ar saviem darbiem stiprināt Latvijas ostu konkurētspēju kopumā.

12 gadu laikā LVR Flote attīstījusies par jaudīgu ostas pakalpojumu sniedzēju un šobrīd nodrošina 8 dažādus pakalpojumus ar savu vairāk nekā 15 dažādu kuģu floti, jaudīgu tehnisko floti un spēcīgu intelektuālo floti – 114 pieredzējušu speciālistu sastāvā.

Jauda un kompetences ir arī tās, kas pamato LVR Flotes vīziju būt par kvalitatīvāko ostu tehnisko pakalpojumu sniedzēju Latvijā. Atbilstoši uzņemtajam stratēģiskās attīstības kursam LVR Flote plāno attīstīt un paplašināt ne tikai savu pakalpojumu klāstu, bet arī darbības lauku citās ostās.

Tāpēc LVR Flotes korporatīvās identitātes maiņai ir ne tikai laikam līdzejoša vēlme pēc jauna vizuālā tēla, bet dziļāka nozīme stratēģiskajā attīstībā – tas ir kods, kurā ir ietverta mūsu vīzija un reizē simbols mūsu kompetencēm. Uzņēmuma jaunā identitāte un nosaukums nav nejaušība, tas ir rūpīgi pārdomāts, ietverot gan Latvijas lielo ostu nosaukumu abreviatūras (Liepāja – Ventspils – Rīga), gan mūsu valsti (LV) gan mūsu izcelsmes vietu – Rīgu (R). Savukārt, Flote –  tas ir mūsu tehnisko resursu un spēju kopums.

LVR Flotes plāni attiecībā uz tās lomas nostiprināšanu Latvijas ostu sistēmā arī mērķtiecīgi izdodas – uzņēmums veiksmīgi strādā Rīgas brīvostā un sadarbojas ar Liepājas SEZ, Ventspils brīvostu, kā arī Rojas, Engures un Mērsraga ostām navigācijas tehnisko līdzekļu, hidrogrāfijas un kuģu nomas pakalpojumu sniegšanā.  LVR Flote ir ieinteresēta stiprināt esošo sadarbību ar ostām un arī veidot sadarbību ar citām Latvijas ostām, jo uzskatām, ka koordinēta tehnisko pakalpojumu nodrošināšana ostās sekmētu finanšu resursu efektivizāciju, racionāli izmantojot tehniskos resursus un vienlaikus sekmējot arī vides mērķus.

LVR Flote ir atvērta sadarbībai, lai uzlabotu savu sniegumu un tādējādi veicinātu Latvijas ostu izaugsmi. LVR Flote iestājas par ekonomiski pamatotu un spēcīgu ostu nozares attīstību, tāpēc savā jaunajā vizuālajā identitātē esam ielikuši šo kodu un simbolu – kā vēstījumu sadarbības partneriem dot savu ieguldījumu Latvijas ostu kopējai attīstībai.

Gallery

LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar savu pakalpojumu klāstu veicina Latvijas ostu konkurētspēju

This site is registered on wpml.org as a development site.